E semu drà supra !

Dopo le vittorie interne contro Sicula Leonzio e Siracusa, il Trapani guida la classifica del Campionato di serie C – girone C.

 • Za Cuncittina allora siamo primi , da soli in vetta alla classifica.
 • Cetto e chi ci pare chi ni scantamu a essire suli ? Drocu semu e spiramu di arristarici un dicu sinu all’ estate ma sinu a maggio quannu sbocciscono le rosi !
 • Un po’ presto per parlare di ambizioni da promozione ma un primato che dà morale.
 • Un sacciu soccu runa stu primate ma sape chi ci ricu: megghiu essiri primi chi essiri ultime. Guremuni stu cumannu e poi comu si vire si cunta.
 • Due vittorie a pochi giorni di distanza come giudica le prestazioni dei ragazzi di mister Italiano ?
 • E chi voli chi ci ricu ? Biavi e biavi anchi picchì vincemu cu du squadre rugnuse. La Lionzio chi l’annu scorso ni pareggiau n’casa e dru Siracusa chi fu a prima partita di campionate e drocu si vire che il climitudine è canciato, comu qunnu unu ave cauru n’ Trapani e acchiana o Munte e arriciala.
 • Si spieghi meglio.
 • L’annu scorso cu Siracusa sbagliammu u rigoro doppu mezzu minutu , una staciune chi accuminciau e finiu disgraziata e mmece st’annu a squadra vince e cummince.
 • Eppure nella partita contro il Siracusa abbiamo avvertito qualche problema in difesa.
 • E pi forza. Ma derresto un n’è chi avemu CR14 chi ghioca cu niautri ? Già ni ravanu scinnuti prima d’accuminciare u campiunatu e quinti emu a essire cuntenti. Cettu quarchi iucature a difesa ci vulisse ma c’avemu tempu e poi quannu si vince si trova il coraggie e anche i iucatura chi un su sa soccu ponnu addivintare chiù bravi e poi magari quannu fannu i sarde putemu pigghiarine quarcunu ?
 • Le sarde ? Non ho capito ?
 • Cu lei a cummattire ? Ma cu mu lassau a lei ? Me nonnu nu testamento ? I sarde ,no chidde chi si fannu allinguate o a beccafico. I sarde intento quannu a gennaio si accattano nelle putie i cose cu sconto.
 • Adesso ho capito si riferiva alla possibilità di far qualche acquisto nel mercato di gennaio ?
 • C’arrivau finarmente ! Cetto e poi si a squadra di ca sinu a tannu firria bonu tutti cose ponnu succerire , abbasta sulu chi un succerinu certi cose chi mi ficiru nescire i tappine di sutta u letto ?
 • Le tappine ? Ma siamo primi !. Le avrebbe pronte per scagliarle contro qualcuno ?
 • Comu a cui ? A chiddo o a chidda o a chiddi chi stavanu cumminnanu cosi tinte cu l’agneddu e chi pagaru a ritardo i bollette du condominio . Pi chissu esti m’porttante essire avanti picchi’ si ni levanu quarchi punto semu sempri auti. E na stu fattu a squadra ha dimostrate di avire l’attribbute. Non si sono pigghiati collura e hannu iucatu pi vincire. Putia essire na mazzata e mmece i mazzate li rettimu all’autri ! Accussì si fa.
 • Il Catania ha preso i primi tre punti a casa del Rende. Crede che gli etnei siano i più accreditati per la vittoria finale.
 • Gli etnici ficiru na squadra forte derresto iddi pinsavanu di iucare a seria B e i iucatura boni  l’hannu ma un criu chi su comu a Juventusse chi li vince tutte . Aspittamu di villi iucare e poi viremu. Niautri emu sulu a pinzare di vincine chiossai possibbilo.
 • Trasferta difficile a Monopoli ?
 • Picchì ci su trasferte facili ? Poi quannu arriva u Trapani vonnu fare tutti fiura ma niautri avemu na squadra chi have core e attribbute e a Monopollio putemu fare risurtato chino. Un ni scurdamu poi chi avemu un giovine allenature chi voli vincire e chi un s’accuntenta di purtare tri punta. Derresto si unu comu a Taccodò l’annu scorso un n’avisse signatu mancu su mittianu sulu cu pallune misu na linea da porta avversaria e ora fa gollo su puniziono, vene a dire chi quarchi cosa canciau . Oggi emua essire cuntenti ma emu sempria essire vicine alla squadra picchì i iurnate di malutempu in una staciune ci su sempre l’impottanto è chi a fine da sunata si rape na buttigghia di vinu bonu !
  A saluto e fozza Trapaneeeeeeeeeee!!!!!!!!!